Inversió privada

Tenim mecanismes de finançament privat que complementen l'oferta dels ajuts i les subvencions.

Una altra via de finançament disponible és el mercat de la inversió privada. Cecot es membre fundadora de BANC, xarxa d’inversors privats, que des del 2003 ha contribuït a injectar 11,3 Milions d’€uros en 88 operacions i uns altres 5,2 Milions d’€ en ajudes addicionals.

BANC forma part d’un ecosistema internacional de foment de la activitat emprenedora i de creació d’empreses, amb instruments de finançament com les incubadores, les acceleradores, els Business Angels, les plataformes de Crowd Equity & Crowd Lending i les gestores i fons de capital risc.

BANC és membre fundador de la Xarxa d’Inversors Privats (XIP) d’ACCIO, es membre fundador de la Asociación Española de Business Angels (AEBAN) i té el representant amb més antiguitat en una posició en el Board de la EBAN (European Business Angels Network). BANC també és membre de la Global Business Angels Network (GBAN) i Country Manager de la Global Entrepreneurship Network (GEN Spain).