Banca comercial

El Servei d'Assessorament en Productes Financers de la Cecot és un servei que vol apropar l’accés al finançament als seus associats, a través d’una atenció personalitzada, amb l'objectiu que les empreses associades a la Cecot puguin accedir directament als instruments més adients i factibles, segons les seves necessitats i condicionants.

En aquest sentit, la Cecot manté convenis específics amb Banc Sabadell, CaixaBank, Banc Santander i Caixa d’Enginyers per tal de garantir un conducte preferent d’anàlisi d’operacions de crèdit. La Cecot també està elaborant un marc de col·laboració amb entitats de garantia reciproca nacionals  - com AVALIS – o amb operadors internacionals, per a la tramitació d’Avals bancaris.