Finançament

Serveis per finançament

El servei Financer de la Cecot és un servei integral que pretén facilitar l’accés al finançament a empreses, autònoms i emprenedors membres de la Cecot. El nou servei financer ofereix assessorament i consultoria personalitzada amb l’objectiu que els associats puguin exposar la seva problemàtica de finançament i obtinguin prescripcions i possibles solucions, contribuint així a la consolidació i creixement de les seves empreses i a la millora de la competitivitat empresarial.

Informa't ara!

Més serveis per a empreses

Els instruments disponibles per facilitar l’accés al finançament de les nostres empreses, autònoms i emprenedors van des del recolzament operatiu en la tramitació de subvencions de suport a la innovació i foment de l’activitat empresarial en diferents àmbits verticals, a convenis amb entitats financeres nacionals i internacionals per a l’obtenció de crèdit i avals; també suport en la cerca de finançament en el mercat de capitals local i consultoria fiscal en l’àmbit de desgravacions fiscals i bonificacions.