Col·laborem en la campanya "Arbitratge de consum, hi guanya tothom"

Col·laborem en la campanya "Arbitratge de consum, hi guanya tothom"


Des de la Cecot ens adherim a la campanya de l’Agència Catalana del Consum sota el lema “Arbitratge de consum, hi guanya tothom”, per donar a conèixer a la ciutadania aquest mecanisme extrajudicial de resolució de conflictes que és voluntari, gratuït i molt més senzill i àgil que no pas la via judicial. Per tant, en una relació de consum, l’arbitratge esdevé la via òptima per resoldre les reclamacions, especialment quan són de quanties baixes.

Al mateix temps, la campanya va dirigida a totes les empreses i els professionals que comercialitzen productes o serveis a Catalunya, per tal que coneguin els beneficis d’estar adherits al sistema arbitral de consum, una marca de qualitat que ofereix la garantia que davant de qualsevol controvèrsia el cas es podrà resoldre.

L’arbitratge de consum ofereix beneficis tant a les persones consumidores com a les empreses o professionals que s’hi acullen per resoldre les reclamacions que poden sorgir amb la seva clientela.

Enllaços d'interès:

- Com adherir-se al sistema arbitral de consum? https://consum.gencat.cat/ca/empreses/aspectes-voluntaris/adhesio-al-sistema-arbitral-de-consum/ 
- Més informació sobre la campanya "Arbitratge de consum, hi guanya tothom" https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/arbitratge-consum-hi-guanya-tothom