Autònom, és hora de reactivar-se

Autònom, és hora de reactivar-se

El programa Consolida’t,  que posa en marxa l’Organització d’Autònoms de Catalunya – AUTCAT amb el suport de la Generalitat de Catalunya, té l’objectiu de donar eines a les persones treballadores autònomes per enfortir-se, reinventar-se i cercar noves oportunitats de negoci.

Aquest programa dirigit a persones autònomes, ofereix el suport per mantenir i millorar el teu negoci davant la irrupció de la COVID-19. Ofereix fins a 13 hores d’assessorament personalitzat per a la reorientació, potenciació i cerca de noves oportunitats de negoci.

Els treballadors/es autònoms/es, els treballadors/es autònoms/es econòmicament dependents (TRADE), els autònoms/es donats d’alta al règim d’Autònoms integrat/da en una societat civil privada, una comunitat de béns o una societat limitada, persones autònomes amb fins a 3 persones treballadores o cap i una facturació inferior a 500.000€ anuals, persones autònomes que han cessat la seva activitat i volen iniciar un nou projecte i totes aquelles persones que han participat en alguna altra edició del programa es poden beneficiar de la nova edició d’aquest programa.

Si ets autònom/a i estàs interessat/da en enfortir i millorar el teu negoci, inscriu-te al programa Consolida’t.

 

Més informació