Opinió de les empreses de la Cecot sobre la nova taxa comarcal per al tractament de residus municipals

Opinió de les empreses de la Cecot sobre la nova taxa comarcal per al tractament de residus municipals

A partir de divendres 17 de maig, entra en vigor el període de pagament del rebut de la nova taxa de residus que cobrirà el tractament i que els municipis han delegat al Consell Comarcal del Vallès Occidental. El nou rebut se suma a la taxa municipal de residus ja existent. 

El Consell Comarcal del Vallès Occidental presta des de l’1 de gener de 2024 el Servei comarcal de tractament de residus municipals a sis municipis de la comarca que han delegat aquesta competència a l’ens comarcal. 

Es tracta dels municipis de Rubí, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa i Ullastrell, que han aprovat mitjançant el Ple de l’Ajuntament la delegació de competències a favor de l’ens comarcal per un període de cinc anys prorrogables i amb efectes a 1 de gener de 2024. 

El tractament dels residus municipals el porta a terme el Consorci per a la Gestió de residus del Vallès Occidentals a través de les seves plantes de titularitat (el CTR-Vallès i la Planta de Biometanització de Can Barba) i el servei de gestió de residus voluminosos.

La taxa pel servei públic de tractament de residus municipals amb recollida sense identificació d’usuari s’aplica a Sabadell, Terrassa, Rubí i Santa Perpètua de Mogoda. En aquest cas, els costos de tractament es repercuteixen de manera proporcional a tots els generadors de residus, domèstics i comercials. 

Què opinen les nostres empreses?

Des de la Cecot som coneixedors que aquesta nova taxa de tractament de residus està en relació amb la nova normativa europea i estatal que obliga la ciutadania a assumir el cent per cent del cost del servei de recollida i tractament de residus i que en molts municipis, com en el cas de Terrassa, aquest servei és deficitari per al consistori i ha de donar compliment.

Cal que des de tots els àmbits socials ens alineem amb l'objectiu de descarbonitzar l'economia i reduir la generació de residus el màxim possible i, com és públic des de fa uns anys, des de la Cecot hi estem implicats i compromesos amb aquest propòsit. Hem estat la primera patronal certificada com a Carbon Neutre a Espanya i estem ajudant les nostres empreses a calcular i reduir la seva petjada de carboni.

Ara bé, més enllà d'entendre el propòsit de la normativa europea les empreses que representem reclamen que l'Ajuntament faci una revisió en profunditat i una auditoria interna de l'actual servei de neteja i de recollida de residus per poder optimitzar i adaptar els recursos a les necessitats de la ciutat. Ni el ciutadà, ni les empreses entendran que se'ls incrementin els costos del servei si no hi ha una millora en la prestació d'aquest.

De fet, la nova taxa va a la contra en el cas de les indústries perquè pagaran dues vegades pel mateix servei, genera una duplicitat. Les empreses industrials ja compten amb operadors especialitzats i privats per la recollida i tractament dels residus que generen en funció de les casuístiques de cada sector. No és el mateix els residus del químic, que el carni, que el tèxtil o el metal·lúrgic. Partim ja de la base d'una estructura de taxa de residus injusta amb molts sectors d'activitat i sense alternatives viables de substitució (malgrat que la norma ho preveu) i amb una gestió molt deficient en molts casos.

Cal una norma que repensi el tractament que es fa en diferents sectors i, sobretot, com s'incentiva a les empreses que han fet o estan fent seriosos esforços de gestió dels seus residus. Les activitats econòmiques són les que més esforços estan fent en el tractament dels residus, més que la ciutadania en algunes zones, tant per optimització de despesa, com per compromís amb l'agenda 2030.

És per això que la Cecot demana més transparència, i reitera la necessitat d'una auditoria completa del servei municipal de recollida de residus i neteja, on s'analitzin indicadors tant de dimensionament de la plantilla, com dels nivells d'absentisme laboral d'aquesta, així com de les inversions en sistemes i recursos de recollida i tractament que, amb un pla de treball posterior que contempli els increments de la taxa, demostri les millores que s'implementaran en la prestació final del servei.