Sabies que si vas adquirir un cotxe entre 2006 i 2013 molt probablement pots reclamar fins al 15% del que vas pagar per ell?

Sabies que si vas adquirir un cotxe entre 2006 i 2013 molt probablement pots reclamar fins al 15% del que vas pagar per ell?

El “càrtel del cotxe” (o càrtel de fabricants d'automòbils) va ser un grup empresarial, format per aproximadament 25 fabricants d'automòbils depenent del moment, i que va operar a Espanya entre febrer de 2006 i juliol de 2013.
Mentre el càrtel del cotxe va estar operatiu, els seus integrants van compartir en secret informació comercial essencial per a la fixació de preus, ocasionant així el pagament d'un SOBREPREU als adquirents dels seus productes, la qual cosa en 2015 va donar lloc a una forta sanció (d'aproximadament 170 milions d'Euros) per part de la CNMC (comissió Nacional de Mercats i Competència) als fabricants que ho van formar. El càrtel del cotxe va ser descobert perquè un dels seus membres (SEAT) va oferir a la CNMV informació de l'organització a canvi de veure's exonerada de possibles sancions.

ALLURA i Peimondt han creat el millor equip d'advocats i economistes especialistes en dret de la competència per a liderar la teva reclamació.

Consulteu la sentència històrica en el TJUE del professional d'Allura, en Manel Espinosa González i que ha desencadenat que ara es puguin fer aquestes reclamacions al càrtel de cotxes.

 https://confilegal.com/20211008-turno-para-la-audiencia-de-barcelona-tras-la-respuesta-del-tjue-sobre-la-responsabilidad-de-las-filiales-en-el-cartel-de-camiones/

https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16648-el-tjue-permite-reclamar-a-una-filial-empresarial-cuya-matriz-ha-sido-sancionada-por-cartel-/

https://www.lavanguardia.com/economia/20211006/7770544/tjue-cartel-camiones-europa-responsabilidad-sentencia.html

Descobreix si pots recalamar per la compra del teu vehicles aquí.