Però... arriben o no arriben els Fons Next Generation a les pimes catalanes?

Però... arriben o no arriben els Fons Next Generation a les pimes catalanes?

Aquesta és la pregunta que diverses entitats econòmiques i ajuntaments del Vallès hem posat sobre la taula en una trobada amb el director general dels Fons Europeus i Ajuts d'Estat de la Generalitat de Catalunya, Aleix Cubells a la nostra seu. 

 

Des del punt de vista de la nostra entitat, l’aprovació dels Fons Next Generation més enllà d’un fet històric a nivell europeu, suposava una clara oportunitat per posar en marxa palanques de canvis en el nostre model econòmic i productiu. Tanmateix, després de més de dos anys des de la seva aprovació, les empreses i entitats econòmiques consideren que l’articulació dels processos i les gestions per accedir als fons és tan complexa i burocràtica, que les empreses acaben desistint en la presentació de projectes i, de fet, s’ha donat el cas recurrent en moltes de les convocatòries realitzades per les administracions que finalment han quedat desertes.

“Paradoxa: hi ha moltes convocatòries que queden desertes i en canvi hi ha moltes empreses que no reben dotació per als seus projectes, no troben la manera d’accedir a aquests fons”.

Davant d’aquesta preocupació per fer que els fons arribin a les empreses catalanes i que realment suposin una palanca de transformació de la nostra economia, hem convidat al director general dels Fons Europeus i Ajuts d'Estat de la Generalitat a que ens comparteixi com estan arribant els Next Generation a Catalunya i debatre sobre com l'acció conjunta a territoris pot exercir la transformació econòmica que necessitem.

Context

El Pla dels Next Generation està dotat amb un pressupost de 806.900M€ que complementa el Marc Financer Pluriennal 2021-2027.

La Generalitat ha mobilitzat 2.666,7 milions d’euros de fons Next Generation EU, procedents del mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). Això equival al 84,3% dels recursos que havien arribat a les arques catalanes fins al 31 d’octubre (3.163,3 milions d’euros). Uns diners que el Govern ha posat a disposició de la ciutadania en forma de convocatòries de subvencions, licitacions o transferències directes a altres entitats del sector públic.

El 2023 es va accelerar la mobilització dels recursos. En concret, la mitjana mensual d’import mobilitzat entre gener i octubre ha estat de 143 milions d’euros al mes, mentre que la mitjana dels darrers 5 mesos del 2022 havia estat de 68 milions d’euros.

Gairebé 46.000 beneficiaris catalans de fons Next Generation

Els fons Next Generation EU arriben a Catalunya per quatre vies diferents:

  1. Les convocatòries que publica directament l’Estat en règim de concurrència, a les quals es pot presentar qualsevol entitat que compleixi els requisits establerts a les bases corresponents. En aquest cas, els projectes catalans han captat 1.900,8 milions d’euros fins al 31 d’octubre de 2023, el 20,7% del total resolt per l’Estat.
  2. Una segona via és l’assignació que l’Estat fa a la Generalitat, a través de les conferències sectorials: aquesta assoleix els 3.484,3 milions d’euros, un 15,4% del total.
  3. El tercer mecanisme són les adjudicacions de l’Estat amb lloc d’execució a Catalunya, que pugen 714,4 milions d’euros.
  4. Finalment, hi ha les concessions directes de l’Estat a entitats catalanes, que sumen 236,3 milions d’euros.

Catalunya és la comunitat autònoma que més import ha mobilitzat en convocatòries

Tot i que Catalunya representa el 16% de la població espanyola, suposa el 21% del finançament dels fons Next Generation i el 24% del total d’empreses que hi han accedit: una mostra més de la capacitat de les empreses catalanes de liderar la transformació de l’economia mitjançant la palanca històrica que suposen aquests ajuts.

Des de l’any 2021 fins a desembre del 2023, les empreses catalanes han captat 1.131 milions d’euros dels Next Generation, segons dades d’ACCIÓ. Aquesta xifra representa el 21% del total d’ajuts atorgats a les empreses de tot l’Estat. Des de la posada en marxa d’aquests fons europeus, hi han accedit un total de 967 empreses catalanes amb 1.800 projectes, un 23,3% del conjunt de l’Estat. Així, una de cada quatre companyies de l’Estat que han obtingut Fons Next Generation per transformar el teixit econòmic i productiu són catalanes.

Les demandes del teixit empresarial en la gestió dels NGE EU 

Des de la Cecot hem demanat al director general dels Fons Europeus i Ajuts d'Estat de la Generalitat de Catalunya, Aleix Cubells, com també ho hem fet extensiu al Govern d’Espanya mitjançant el ministre d’Indústria, Jordi Hereu, en la seva darrera visita a la nostra seu, més ajuda directa al teixit empresarial pime i sobre tot més facilitat en els tràmits i reduir la càrrega burocràtica que suposa la presentació de projectes per sol·licitar aquests fons europeus.

L’Oficina Next Generation d’ACCIO ja ha atès 2.000 empreses catalanes

Si a la vostra empresa teniu interès a optar als fons NGE EU heu de saber que mitjançant l’Oficina Next Generation EU que ha habilitat la Generalitat de Catalunya, mitjançant ACCIO, teniu a la vostra disposició un equip de consultors especialitzats a Barcelona i a la Delegació de Madrid per donar a conèixer les diferents convocatòries empresarials dels fons europeus Next Generation i fomentar la participació d’empreses catalanes en projectes estratègics.

L’Oficina, a més, difon de manera proactiva les noves convocatòries d’ajuts Next Generation a través d’un servei personalitzat d’alertes i de sessions especialitzades. Tot plegat amb l’objectiu que les noves convocatòries arribin a totes les empreses.

Us deixem aquí l’enllaç de l'oficina Next Generation de la Generalitat de Catalunya.