Splacing, la plataforma per trobar el professional que necessites, cas d'èxit del Servei Financer

Splacing, la plataforma per trobar el professional que necessites, cas d'èxit del Servei Financer

El Servei d'Assessorament en Productes Financers de Cecot, a través de BANC, xarxa d’inversors privats fundada per Cecot fa 17 anys, i gràcies a un acord amb MicroBank, ha ajudat a l’empresa SPLACING MARKETPLACE a trobar finançament, aconseguint un microcrèdit.

SPLACING MARKETPLACE simplifica el procés de la recerca i captació de professionals per a la realització d’una reforma o un projecte dins d’un espai laboral.

L’equip de SPLACING MARKETPLACE ha desenvolupat un mètode únic, gràcies a la seva plataforma, que permet trobar el professional més adequat i de la forma més ràpida per realitzar una reforma.

Què t’ofereix el Servei Financer?

Els instruments disponibles per facilitar l’accés al finançament d'empreses, autònoms i emprenedors, des del recolzament operatiu en la tramitació de subvencions de suport a la innovació i foment de l’activitat empresarial en diferents àmbits verticals, a convenis amb entitats financeres nacionals i internacionals per a l’obtenció de crèdit i avals; també suport en la cerca de finançament en el mercat de capitals local i consultoria fiscal en l’àmbit de desgravacions fiscals i bonificacions.

Si vols assessorament, consulta a l'assessor a través d'aquest formulari.