Banc Santander Empreses

El Servei d'Assessorament en Productes Financers que t'ofereixen la Cecot i el Banc Santander és un servei que vol apropar el crèdit a les empreses, a través d'oferir assessorament i consultoria financera personalitzada, amb l'objectiu que els nostres associats puguin exposar directament les seves necessitats de finançament, contribuint així a la millora de la competitivitat empresarial.

Salvador Lanzas i Roger Santiesteve

Director Ofi. Empreses i Director Ofi. Universal de Banc Santander

Finançament a curt termini. El Finançament per al dida a dia de la teva empresa.

 • Crèdit Advance: Crèdit per finançar projectes empresarials a curt termini, a través d'un compte de crèdit a 12 mesos a tipus d'interès fix o variable.
 • Préstec per al pagament d'impostos: Un préstec per finançar el pagament de l'IVA, l'IRPF o l'impost de societats durant 3 mesos.
 • Cartera comercial: Descompte i avançaments. Una modalitat de finançament que permet d'anticipar l'import dels efectes (lletres, pagarés i rebuts) o crèdits comercials.
 • Factoring: Factoring amb Recurs o sense Recurs, Factoring d'Exportació i Factoring Advance.
 • Confirming: Confirming Pagament Immediat, Confirming Internacional i Confirming Advance.

 

Finançament a mitjà i llarg termini. El finançament que la teva empresa necessita per continuar creixent.

 • Línia Iniciativa Pimes: Línia amb el suport de la Unió Europea destinada a finançar projectes d'inversió i circulant de pimes i autònoms.
 • Finançament Fons Europeus: Diferents línies de finançament per a empreses amb menys de 3.000 empleats, autònoms, comerços, petites empreses i línies per a Extremadura.
 • Finançament SGR: Línia de mediació per a autònoms i entitats públiques i privades que tinguin l'aval d'una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA).
 • Lísing i rènting: Som líders en el mercat de rènting i líders en operacions de lísing.
 • Finançaments estructurats: Finançament per a projectes complexos que exigeixen estructures financeres amb requisits específics.
 • Préstec promotor: T'ajudem a construir els teus projectes. 

Fons Advance. El Fons Advance finança projectes singulars d'inversió per al creixement del negoci (p. ex.: R+D+i, immobilitzat material, expansió d'operacions) per a pimes de més de 3 anys de vida per un import mínim d'1.000.000 d'euros, un termini mínim de 3 anys i mitjançant deute estructurat a la tipologia del projecte: subordinat, convertible o d'un altre tipus.