Regulació dels plans d’igualtat i impuls de la igualtat retributiva entre homes i dones

El Ministeri de Treball espanyol ha impulsat dues noves normatives amb l’objectiu d’eliminar la bretxa salarial a les empreses i impulsar la igualtat entre homes i dones en l'àmbit laboral.
El BOE ha publicat avui:

• El Reial Decret 901/2020, per mitjà del qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre, que passen a ser obligatoris per a empreses de més de 50 persones treballadores (fins ara la normativa era per a les empreses de més de 150 persones treballadores).

 El Reial Decret 902/2020, d’igualtat retributiva entre homes i dones, que entre d’altres elements obliga les empreses de més de 50 persones treballadores a tenir un registre retributiu de la totalitat de les seves plantilles, de la mà de l’elaboració d’una auditoria retributiva.

 
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Responsabilitat Social | Pere Ejarque | responsabilitatsocial@cecot.org
Servei d'assessorament de la Cecot