Serveis essencials a Catalunya durant la vaga general del 8M

Us informem que per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han traslladat l'Ordre per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 8 de març de 2021.

Així mateix, es pot consultar aquesta Ordre de serveis mínims al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La present Ordre és conseqüència de la convocatòria de vaga general formulada per diferents sindicats per al dia 8 de març.

Atès que es tracta d'una vaga general que afecta a totes les activitats que es desenvolupen en el territori de Catalunya i que afecta tant personal laboral com funcionari i estatutari, l'Ordre té per objecte fixar els serveis mínims per a garantir els drets essencials de la ciutadania.

D'acord amb el que s'estableix en el Decret 120/1995, de 24 de març, la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té la facultat per a la determinació dels serveis mínims dins de l'àmbit territorial de Catalunya, en el cas de vagues de personal laboral d'empreses, entitats o institucions encarregades de la prestació de serveis essencials sobre els quals recaigui la titularitat de la competència, així com en cas de vagues de personal funcionari, laboral i estatutari que presti els seus serveis en departaments, organismes o entitats de la Generalitat de Catalunya.

Us adjuntem l'enllaç de l'Ordre TSF/53/2021, on consten de manera concreta les mesures necessàries per a garantir els serveis mínims.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org

Informació facilitada per Foment