Nou registre salarial obligatori

Aquest dimecres 14 d'abril entra en vigor el Reial decret 902/2020 que estableix l'obligació per a tots els autònoms i societats que tinguin treballadors assalariats al seu càrrec de realitzar i actualitzar un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i alts càrrecs.

El registre retributiu és un document on haurà de recollir-se tota la informació salarial de l'empresa de manera detallada en el qual es mostri de forma separada les retribucions d'homes i dones en cada plantilla, garantint la transparència de les retribucions i facilitant un accés a aquesta informació, independentment de la grandària de l'empresa, amb l'objectiu d'acreditar la igualtat de tracte i la no discriminació.

Per a això, el registre retributiu haurà d'incloure els valors mitjans -mitja aritmètica i mitjana- de salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials del personal, referits a l'any natural, desglossats per sexe, i distribuïts per grups professionals, categories professionals, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

Les empreses que tinguin implantat un Pla d'Igualtat hauran de dur a terme auditories retributives, duent a terme tant un diagnòstic de la situació retributiva de l'empresa com un pla d'actuació per a la correcció e les possibles desigualtats retributives.

Aquest registre es realitzarà amb caràcter general de manera anual, tret que dins del període hi hagi una modificació substancial d'algun dels elements del registre.

» Us adjuntem l'informe sobre el Reial Decret 902/2020 elaborat pel nostre assessor laboral.

» També podeu consultar la citada norma, clicant aquí.

I per resoldre tots els vostres dubtes i consultes el Club de Recursos Humans de la Cecot, organitza una SESSIÓ DIGITAL: Nou registre salarial obligatori | 30 d'abril a les 9.30 h.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org