El pròxim 7 de març 2020 venç el termini per a dipositar en el registre el pla d'igualtat de les empreses amb més de 150 treballadors.

 El pròxim 7 de març 2020 venç el termini per a dipositar en el registre el pla d'igualtat de les empreses amb més de 150 treballadors.

El pròxim 7 de març les empreses espanyoles que comptin amb més de 150 treballadors hauran d'haver dipositat en el Registre de Plans d'Igualtat de les Empreses un Pla d'Igualtat que reculli informació sobre la composició per sexe de les seves plantilles i sobre els salaris que perceben homes i dones de la seva organització.

Més informació