Criteri 2/2020 sobre consideració com a situació d'incapacitat temporal derivada del COVID-19

Criteri 2/2020 sobre consideració com a situació d'incapacitat temporal derivada del COVID-19

Us adjuntem el criteri 2/2020  de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social.

Més informació