Carta de drets digitals: consideracions prèvies i consulta pública

Des de Foment ens han traslladat la informació sobre l'obertura, per part del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, del procediment de consulta pública per a l'elaboració d'una Carta de Drets Digitals.
Respecte al contingut del text sotmès cal destacar l'apartat XVII “Drets en l'àmbit laboral” i especialment sobre els punts següents:

- Apartat XVII. 3.b):
“ S'informarà la representació dels treballadors sobre els canvis tecnològics que vagin a produir-se en l'empresa i a participar en la presa de decisions sobre la transformació digital i les conseqüències laborals que la mateixa pugui implicar”

- Apartat XVII. 4:
Sense perjudici del dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en processos de decisió automatitzada, excepte en els supòsits previstos per la llei, s'informarà els representants dels treballadors i les persones directament afectades sobre l'ús de l'analítica de dades o sistemes d'intel·ligència artificial en la gestió, monitoratge i processos de presa de decisió en matèria de recursos humans i relacions laborals. Aquest deure d'informació aconseguirà com a mínim al coneixement de les dades que s'utilitzen per a alimentar els algorismes, la seva lògica de funcionament i a l'evolució dels resultats”

S'adjunten la següent documentació:

· Carta de drets digitals: consideracions prèvies
· Carta de Drets Digitals: documents per a consulta pública.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org
Servei d'assessorament de la Cecot