Butlletí laboral extraordinari | COVID 19 06/04/2020

Butlletí laboral extraordinari | COVID 19

 

Informes

» Les activitats econòmiques i els serveis públics en el temps del COVID-19

» La recuperació de les hores del permís retribuït establert per Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març

» La interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals, en el temps del COVID-19

» Moratòria i ajornament en el pagament de deutes amb la seguretat social en el règim general i en el règim d’autònoms

» Prestació extraordinària cessament d’activitat pels treballadors autònoms

Documents d'interès

Ressenya del llibre: “COVID-19: medidas del RDL 8/2020 en el ámbito laboral”.

Ο Per descarregar-vos el llibre, cliqueu aquí

No vas poder connectar-te? Accedeix ara

Ο Webinar ERTOs motivats pel COVID-19 amb Cristina Salido
Ο Webinar ERTOs – COVID19 per Antonio Benavides

Legislació

Per consultar tota la documentació i normativa d'àmbit laboral, cliqueu aquí

Ο Orden SND/323/2020, de 5 de abril, por la que se dejan sin efectos las restricciones previstas en la Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la que se acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. BOE 06/04/2020

Sentencies

Interessant sentència del Tribunal Suprem,de 8 de juliol de 2008, en la que estableix i delimita, en l'àmbit laboral, el concepte de "força major".

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org