Butlletí d'actualitat laboral número 152 (del 15 al 30 de juny)

(del 15 al 30 de juny de 2020) Butlletí quinzenal | número 152

 

Informes

» Les exoneracions de quotes en les cotitzacions al règim general de la seguretat social  establertes en el Reial Decret-Llei 24/2020, de 26 de juny

Documents d'interès

Ο Por un mercado de trabajo moderno y resiliente. Font: Fedea

Cecot opina

Ο L’Autcat expressa la seva decepció  amb la redacció final de les mesures de reactivació i protecció als autònoms aprovades divendres.

Legislació

Ο ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. (Publicat el dia 16/6/2020)

Ο ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2021. (Publicat el dia 17/6/2020)

Ο Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. (Publicat el dia 27/6/2020)

Ο ORDRE TSF/100/2020, de 25 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. (Publicat el dia 29/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1494/2020, de 23 de juny, per la qual es regula la represa de les activitats dels programes del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, inclosa la formació professional per a l'ocupació i l'adequació dels terminis administratius. (Publicat el dia 29/6/2020)

Projectes o preposicions de llei

Ο Anteproyecto | Ley de trabajo a distancia. 

Ajuts i subvencions

Ο RESOLUCIÓ TSF/1435/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social (ref. BDNS 511209). (Publicat el dia 22/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (SOC–Treball i Formació COVID-19) (ref. BDNS 511293). (Publicat el dia 22/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1434/2020, de 18 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de la subvenció de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 511532). (Publicat el dia 23/6/2020)

Ο ORDRE TSF/96/2020, de 18 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball. (Publicat el dia 25/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1526/2020, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a contractar joves en pràctiques per a entitats del sector del lleure educatiu que preveu el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (ref. BDNS 512767). (Publicat el dia 30/6/2020)

Sentències

Ο Interessant sentència del Tribunal Suprem, de 17 de juliol de 2014, sobre la possibilitat de portar a terme acomiadament per causes objectives, mentre s'aplica un ERTO de suspensió de contractes.

Formació

Ο Formació online | Consulta el nostre catàleg

Ο Formació 100% subvencionada

Informació patrocinada per Wolters Kluwer 

Ο PLA AJUDA COVID-19 | Software de gestió i formació gratis durant 2 mesos | Wolters Kluwer dona suport a les Pimes, Autònoms i Despatxos Professionals oferint software i formació gratuïts en els àmbits contable, laboral, facturació, etc.

Informa-te’n ara!

Convenis col·lectius

Ο RESOLUCIÓ TSF/1300/2020, de 9 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de ports i dàrsenes esportives de Catalunya (codi de conveni núm. 79100165012017). (Publicat el dia 16/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1304/2020, de 25 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de la Comissió paritària del II Conveni col·lectiu del cicle integral de l'aigua de Catalunya (codi de conveni núm. 79100125012014). (Publicat el dia 16/6/2020)

Ο Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo estatal de formación profesional para el empleo en el sector de la economía y la industria digital. (Código de Convenio número 99100295082020). (Publicat el dia 17/6/2020)

Ο Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para el sector de harinas panificables y sémolas. (Código de convenio nº 99002455011981). (Publicat el dia 17/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1330/2020, d'11 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi (codi de conveni núm. 79001495011999). (Publicat el dia 18/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1339/2020, d'11 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball de marroquineria, cuirs, repussats i similars de Catalunya (codi de conveni núm. 79000115011994). (Publicat el dia 18/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1340/2020, de 25 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu dels establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques 2018-2019 (codi de conveni núm. 79000815011994). (Publicat el dia 18/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses estibadores portuàries de la província de Barcelona, per als anys 2019-2022 (codi de conveni núm. 08010275011998). (Publicado el día 18/6/2020)

Ο Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y las tablas salariales definitivas para el año 2019, y provisionales para el año 2020, del Convenio colectivo para las empresas del sector de harinas panificables y sémolas. (Código de convenio n.º 99002455011981). (Publicat el dia 19/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1368/2020, de 9 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de preparats alimentaris i productes dietètics de la comunitat autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 79000625011994). (Publicat el dia 19/6/2020)

Ο Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2020, y la correspondiente tabla salarial del II Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado. (Código de convenio n.º 99018195012010). (Publicat el dia 22/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1396/2020, de 8 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del I Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya (codi de conveni núm. 79100215012020). (Publicat el dia 22/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses consignatàries de vaixells de la província de Barcelona per als anys 2018-2019 (codi de conveni núm. 08010395011997). (Publicat el dia 26/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1472/2020, de 15 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball per al sector d'escoles d'educació especial per a l'any 2019 (codi de conveni núm. 79000215011994). (Publicat el dia 29/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1475/2020, de 15 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de taules salarials del Conveni col·lectiu de treball per a les empreses comercials de serveis d'empaquetats, enfaixat i qualsevol altra manipulació de productes propietat de tercers (codi de conveni núm. 79001635012000). (Publicat el dia 30/6/2020)

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org