Butlletí d'actualitat laboral número 151 (del 01 al 15 de juny)

(del 01 al 15 de juny de 2020) Butlletí quinzenal | número 151 

Informes

» Expedients de regulació i el dret a les vacances anuals.

Documents d'interès

Ο Una valoración de los ERTE para hacer frente a la crisis del COVID-19  en base a la evidencia empírica y desde una perspectiva comparada.
Font: FEDEA
Ο El impulso del empleo y el relanzamiento de la empresa: Algunas reflexiones para la acción.
Font: INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILIAR - IESE Business School

Cecot opina

Ο La Cecot presenta un pla d’intervenció immediata en el mercat laboral  per acompanyar la reactivació empresarial durant la desescalada i mantenir l’ocupació.

Legislació

Ο Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. (Publicat el dia 1/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual s'adopten mesures extraordinàries destinades a les activitats d'educació en el lleure en les que participen menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació de la COVID-19. (Publicat el dia 3/6/2020)

Ο DECRET LLEI 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social. (Publicat el dia 4/6/2020)

Ο Resolución de 1 de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se adoptan medidas para la recuperación de la actividad formativa presencial en la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, en el marco de la implementación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (Publicat el dia 5/6/2020)

Ο Resolución de 3 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. (Publicat el dia 6/6/2020)

Ο Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (Publicat el dia 10/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1312/2020, de 9 de juny, per la qual s'estableixen els criteris per a l'obertura de centres i serveis socials d'atenció diürna de persones grans i persones amb discapacitat, en aplicació de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, en la redacció donada per l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig. (Publicat el dia 11/6/2020)

Projectes o preposicions de llei

Ο Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte o preposicions de Llei.

Ajuts i subvencions

Ο RESOLUCIÓ TSF/1222/2020, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2020-2022 (ref. BDNS 507172). (Publicat el dia 8/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 509385). (Publicat el dia 10/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1341/2020, d'11 de juny, per la qual s'aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya que preveu el capítol II del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (ref. BDNS 510281). (Publicat el dia 12/6/2020)

Sentències

Ο Interessant Auto del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 22 d'abril de 2020,  en el que el TJUE declara la no existència de relació laboral entre un repartidor de paqueteria i l'empresa de repartiment que el contracte.

Formació

Ο Els Consells dels Experts
Ο Formació online | Consulta el nostre catàleg
Ο Formació 100% subvencionada.

Informació patrocinada per Wolters Kluwer 

Ο PLA AJUDA COVID-19 | Software de gestió i formació gratis durant 2 mesos | Wolters Kluwer dona suport a les Pimes, Autònoms i Despatxos Professionals oferint software i formació gratuïts en els àmbits contable, laboral, facturació, etc.

Informa-te’n ara!

Convenis col·lectius

Ο RESOLUCIÓ TSF/1196/2020, de 25 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord parcial de la Mesa de negociació del Conveni col·lectiu dels establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques (codi de conveni núm. 79000815011994). (Publicat el dia 5/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ TSF/1207/2020, de 13 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del comerç de mobles de Catalunya (codi de conveni núm. 79001695012000). (Publicat el dia 11/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu de treball del sector d’exhibició cinematogràfica de Barcelona i la seva província (codi de conveni núm. 08001695011994). (Publicat el dia 11/6/2020)

Ο RESOLUCIÓ de 12 de març de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’exhibició cinematogràfica de la província de Barcelona per als anys 2019-2021 (codi de conveni núm. 08001695011994). (Publicat el dia 11/6/2020)

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org