Ajudes públiques a projectes en línies estratègiques, del pla estatal de recerca científica, tècnica i d'innovació 2021 - 2023

S'han publicat les Ajudes públiques a projectes en línies estratègiques del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; convocatòria corresponent any 2022 del Ministeri de Ciència i Innovació.

Objectiu: Finançar projectes de recerca industrial en col·laboració entre empreses i organismes de recerca amb la finalitat de donar resposta als desafiaments identificats en les prioritats temàtiques. Les propostes presentades hauran de referir-se a una única prioritat temàtica.

Actuacions subvencionables: Seran objecte d'ajuda les propostes presentades per a la realització de projectes en línies estratègiques, de recerca industrial, en col·laboració entre entitats empresarials i organismes de recerca. El projecte implicarà la col·laboració efectiva, entre almenys una empresa i un o diversos organismes de recerca.

Requisits dels projectes: Hauran de referir-se a una única prioritat temàtica, pressupost mínim del projecte de 400.000 € i màxim de 2.000.000 €. Els projectes tindran una durada de tres anys.

Pressupost i quantia de les ajudes: quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria ascendeix a 70.000.000 €, sent 35.000.000 € en forma de subvenció i 35.000.000 € en forma de préstec.

Beneficiaris: Organismes públics de recerca, universitats públiques i privades, instituts de recerca sanitària acreditats, centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal, altres centres d'I+D+I públics i privats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials sectorials.

Modalitat de finançament: Les ajudes es concediran sota modalitat de subvenció o la de préstec.

Termini de presentació de sol·licituds: De 14 de juny 2022 a 5 de juliol de 2022 a les 14.00 hores.

» Accés bases reguladores
» Accés extracte
» Accés Base de dades nacional de subvencions 
També us adjunto Fitxa resum amb informació més detallada sobre la convocatòria.
Vols més informació? Contacta'ns: Assessorament en R+D+i | Abraham Arcos | innova@cecot.org