Subvenció a fons perdut (30%) Sector: Pesca-Aqüicultura

33% de subvenció a fons perdut fins a finals de l'any 2020 per a inversions en projectes d'innovació i inversió industrial per al sector de pesca i aqüicultura.

Qui pot sol·licitar les ajudes?

Empreses industrials que operin en el sector pesquer, independentment de la seva grandària, situades al territori Espanyol i amb les següents activitats productives:

• Producció
• Transformació
• Comercialització
• Distribució
• Venda al detall de productes

Quins projectes poden ser subvencionats/finançats?

• Projectes d'innovació en el sector pesquer
• Projectes d'innovació relacionada amb la conservació dels recursos biològics marins
• Projectes d'innovació en el sector de l'aqüicultura

Quins costos es poden incloure?

• Adquisició d'actius nous.
• Cost de personal tècnic implicat.
• Amortització d'actius implicats en el desenvolupament.
• Materials necessaris per a proves.
• Col·laboracions amb entitats i empreses externes participants.
• Costos de material i subministraments.
• Costos d'auditoria.

Quin pressupost mínim ha de considerar?

El pressupost mínim finançable és de 175.000 €, del qual es finança fins al 85%

Quines condicions té el finançament?

L'import de l'AJUDA és del 85% del pressupost i s'amortitzarà en 10 anys amb de 2-3 de carència amb un tipus d'interès del 0%.

+

L'ajuda inclou una SUBVENCIÓ del 33% de l'import i la disposició d'un 35% del total de l'ajuda en el moment de la resolució positiva sense garanties financeres segons els estats financers de l'empresa.

Quins són els terminis per a obtenir la seva ajuda?

• La convocatòria està oberta durant tot l'any.
• La resolució provisional de les propostes es rep habitualment en un període de 3-6 mesos com a màxim.
• El primer desemborsament del primer tram de l'ajuda s'obtindria a la formalització Pública Notarial, el segon desemborsament s'obtindria en la finalització i justificació del projecte.

Què necessito per a sol·licitar l'ajuda?

És imprescindible disposar de signatura electrònica per a poder tramitar la sol·licitud d'ajuda.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Ajuts i Subvencions I+D+i | Narcís Casteis | ajuts-I-D-i@cecot.org