Obteniu la certificació fiscal per a la vostra activitat en I+D+it i apliqueu una deducció en el vostre Impost de Societats 2019

Disposeu de temps fins al juliol per a presentar el vostre Impost de Societats 2019. S’ha de certificar l'activitat en I+D+it amb antelació per a poder obtenir “El Informe Motivado” a temps, permetent aplicar deduccions fiscals amb total seguretat jurídica.

Beneficiaris: PIMES i grans empreses

% Deducció segons tipologia de projecte*

I+D - Desenvolupament de nous productes o processos: 42% en la primera anualitat i fins al 25% en la segona (*)

IT - Innovació tecnològica en procés industrial: 12%

(*) Segons la mitjana dels 2 últims exercicis tancats.

Temporalitat dels projectes: Durant l'exercici del corresponent impost de societats.

Costos elegibles

  • Mà d'obra del personal dedicat al projecte.
  • Amortització d'equips.
  • Material fungible.
  • Col·laboradors externs del projecte.
  • Altres despeses directes del projecte.

Termini de presentació: Fins al 30 d'abril de 2020.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Ajuts i Subvencions I+D+i | Narcís Casteis | ajuts-I-D-i@cecot.org
Servei d'assessorament de la Cecot