Fons de recapitalització d'empreses afectades per la COVID-19

Es vol contribuir a solucionar la dificultat de les empreses per a accedir a finançament en el mercat.

Pressupost:

Fons d'1.000.000.000 €

Empreses PIME:

Poden sol·licitar entre 3 i 15 milions de €.

Empreses Mitjanes:

Poden sol·licitar entre 4 i 25 milions de €.

Procedència del finançament:

• 100% Fons Públics

Entitat que gestiona el fons:

• Entitat Pública, sense intervenció de cap entitat financera.

Instrument de capital:

• Concessió de préstec participatiu.

• Subscripció/adquisició d'accions o participacions socials.

Xifra de negoci per a poder sol·licitar l'ajuda:

La xifra de negoci s'estima entre 15 milions € i 400 milions € (Tancament 2019)

Tipus d'interès en els préstecs participatius (interès del préstec + participació resultats) aprox.:

PIMES (Euríbor + ...):
• 1r Any: 2,5%
• 2n i 3r Any: 5,0%
• 4t, 5è, 6è Any: 10,0%

GRAN EMPRESA (Euríbor + ...):
• 1r Any: 5%
• 2n i 3r Any:10,0%
• 4t, 5è, 6è Any:20,0%

Dificultats financeres:

Caiguda de la xifra de negocis en 2020:

• > 20% + deterioració de l'estructura de capital

Viabilitat pre-COVID-19:

No tenir problemes de viabilitat a 31/12/2019.

Documentació necessària:

Pla de negoci que demostri la viabilitat a futur.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Ajuts i Subvencions I+D+i | Narcís Casteis | ajuts-I-D-i@cecot.org