Anticipat a la sol·licitud d'ajuda pública 2021 per a: REINDUS 2021 | INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0

PROJECTE REINDUSTRIALITZACIÓ:

• Obra civil i instal·lacions.
• Maquinària de procés, compra de tecnologia nova.

Nota: L'import de la maquinària o tecnologia nova ha de ser superior al pressupost de l'obra civil més instal·lacions.

PROJECTE INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0:

• Solucions de negoci i plataformes col·laboratives.
• Tractament massiu de dades.
• Fabricació additiva.
• Robòtica avançada.
• Sensors i sistemes

Quins són els terminis per a obtenir la seva ajuda?

• Recordar-vos que la convocatòria del passat 2020 va ser el mes d'agost
• Esperem que la convocatòria de l'any 2021 sigui per a maig/juny 2021.

Què necessito per a sol·licitar l'ajuda?

És imprescindible disposar de signatura electrònica per a poder tramitar la sol·licitud d'ajuda.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Ajuts i Subvencions I+D+i | Narcís Casteis | ajuts-I-D-i@cecot.org