Ajuts i subvenció a fons perdut per a l'adquisició de noves tecnologies per al creixement industrial

Beneficiaris

PIMES "Industrials" i Grans Empreses "Industrials"

Pressupost

Entre 175.000 € i 30.000.000 €

Tipus d'ajuda

Finançament del 75% del pressupost finançable.

Cobrament de l'ajuda

El 50% de l'ajuda es cobra als 3-4 mesos de la seva sol·licitud acceptada, el 50% restant es cobra a la justificació de la inversió (factura + pagament).

Condicions financeres

Tipus d'Interès: Euríbor a 1 any + 0,5% = 0,33% aprox.
Temps per a l'amortització: 7 anys, amb 1 any de carència 
Subvenció a fons Perdut: 5% - 10% de l'ajuda financera.
Sense Garantia

Costos elegibles

• Adquisició d'actius fixos.
• Automatització de processos industrials.
• Col·laboracions externes.
• Despeses generals.
• Costos d'auditoria.

Convocatòria

Fins al 31/12/2021

 

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Ajuts i Subvencions I+D+i | Narcís Casteis | ajuts-I-D-i@cecot.org