Ajuda financera per a projectes d'inversió industrial en l'àmbit de la indústria fabricadora per a l'exercici 2020-2021 (REINDUS 2020)

Qui pot sol·licitar les ajudes?

Empreses que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva, si les actuacions per a les quals sol·licita finançament, es refereixen a activitats enquadrades en la Secció C-Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), incloent-hi les activitats enquadrades en la secció 38.3x, sempre que disposin en el moment de la sol·licitud de la corresponent, autorització de gestió de residus, i el projecte a realitzar es classifiqui com a pertanyent a les operacions de valorització: R2, R3, R4, R5 (a exclusió de la neteja de sòls), R6, R7, R8, R9, R11 i R12 (a exclusió del desmuntatge, la classificació, l'assecat, el condicionament, el reenvasat, la combinació o la mescla).

Quins projectes poden ser finançats?

• Obra civil i instal·lacions.
• Maquinària de procés, compra de tecnologia nova.

Nota: L'import de la maquinària i/o tecnologia nova ha de ser superior al pressupost de l'obra civil més instal·lacions.

Quins costos es poden incloure?

• Compra d'edificacions, naus i obra civil.
• Compra de maquinària nova de processos.

Quin pressupost mínim ha de considerar?

El pressupost mínim finançable és de 100.000 € i el màxim és de 800.000 €, el qual es finança entre el 75%.

Quines condicions té el finançament?

• Termini d'Amortització: 6 anys.
• Manca: 3 anys.
• Tipus d'interès:

Pimes:
1r any: 0,1%
2n- 3r any: 0,9%
4t - 6è any: 0,69%
Gran Empresa:
1r any: 0,19%
2n- 3r any: 0,69%
4t - 6è any: 1,69%

• Pagament quotes: Anuals, postmanca.

• Garanties: 20% de l'ajuda proposada per a tota classe d'empreses i projectes mitjançant aval bancari o garantia S.G.R.

Quins són els terminis per a obtenir la seva ajuda?

• La convocatòria està oberta fins al 30/07/2020, període en el qual es transmetrà els expedients.
• La resolució de les propostes serà pública en un màxim de 6 mesos des del tancament de la convocatòria.
• El desemborsament de l'ajuda es durà a terme íntegrament abans de la fi del present 2020 () .

Què necessito per a sol·licitar l'ajuda?

És imprescindible disposar de signatura electrònica per a poder tramitar la sol·licitud d'ajuda.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Ajuts i Subvencions I+D+i | Narcís Casteis | ajuts-I-D-i@cecot.org
Servei d'assessorament de la Cecot