Píndoles informatives d’activitats: Que cal saber, recomanacions, limitacions...

Voler obrir un negoci, fer canvis en un existent, etc. requereix normalment un seguit de tràmits burocràtics davant de l’administració, unes limitacions respecte del que es vol fer, diferents possibilitats més o menys econòmiques o eficients, un seguit de prescripcions que s’han de complir, etc. que el titular potser no ha de conèixer tècnicament, però que cal que les tingui present perquè li impliquen directament contra el seu negoci.

Des de Cecot volem aclarir dubtes, orientar, recomanar i assessorar a tots aquells que decideixen obrir un negoci, millorar o canviar. En els següents mesos, anirem publicant un seguit de píndoles informatives respecte de les activitats i els seus condicionants que l’envolten. Seran documents orientatius i genèrics que poden ajudar a una gestió més eficaç de l’activitat econòmica al nostre país.

Quan s’ha de legalitzar una nova activitat?

Qualsevol activitat econòmica que es vulgui implantar, té un seguit de requeriments legals que ha de complir: legalització municipal, com activitat subjecta a una alta en el cens d’Hisenda, de treball, de la Seguretat Social, etc. depenen de la tipologia de l’activitat que es vulgui desenvolupar.

Si prenem com a referència un petit comerç, taller, etc. caldrà notificar-lo a l’Ajuntament on s’ubiqui. A part, si es tracta d’un autònom o una empresa sobrevindran tot un seguit de tràmits a diferents administracions.

Una manera senzilla de determinar els tràmits a seguir és la Cerca guiada del Canal Empresa. Allí ens especifiquen els diferents tràmits i on realitzar-los.

En principi, totes les activitats s’han de legalitzar davant de l’Ajuntament o la Generalitat (segons el seu potencial contaminant o la seva orientació).

Quines activitats queden excloses d’aquest tràmit? Algunes d’agrícoles, l’oficina que gestiona vendes per internet, despatxos d’arquitectura o enginyeria sense accés de públic, etc. La resta, estan obligats a legalitzar-la.

En alguns casos caldrà comunicar que s’obre l’activitat en aquell mateix moment i en altres casos s’ha de demanar permís.

En posteriors píndoles anirem determinant i aclarint més concretament els tràmits, administracions, requeriments, etc. en l’àmbit de la legalització de l’activitat pròpiament dita, no tant respecte qüestions empresarials o financeres.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

 Assessor en Seguretat Industrial del sector Químic | Jordi Artiga seguretatquimic@cecot.org