Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 11768, ID de l'objecte: 11755

Circulars

Circulars

Nom Classe Secció
Document Píndoles informatives d’activitats: Que cal saber, recomanacions, limitacions... article 1
Document Les diferents normes de referència en la legalització d’una activitat del sector químic, dels plàstics, etc. article 1
Document Quins tràmits hi ha a la llei 20/09 d’activitats d’afectació ambiental article 1
Document Quins tràmits hi ha a la llei 18/20 de facilitació article 1
Document Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball article 1
Document Píndoles informatives d’activitats num.7: Que cal saber respecte la legalització d’incendis article 1
Document Píndoles informatives d’activitats núm.6: El tràmit urbanístic d'una activitat. article 1
Document Píndoles informatives d’activitats núm.2: De qui depèn i a qui ens hem d’adreçar per legalitzar una activitat? article 1
Document Píndoles informatives d’activitats num.8: Quines empreses cal que legalitzin el seu risc d'incendis i amb quina administració article 1
Document Píndoles informatives d’activitats num.9: Com es calcula de forma aproximada el risc d'incendi (càrrega de foc) i que implica. article 1
Document Nova instrucció que afecta les indústries catalogades d'accidents majors article 1
Document Píndoles informatives d’activitats num.10: La importància del tipus de nau o condicions d'edificació en un incendi article 1
Document Píndoles informatives d’activitats num.11: Recomanacions per assegurar el seu negoci respecte de possibles incendis article 1
Document Decret de desplegament de la Llei de Facilitació de l'Activitat Econòmica article 1