Seguretat Industrial del sector Químic

Jordi Artiga

Assessor en Seguretat Industrial del sector Químic

Enginyer tècnic químic. Màsters en qualitat a la industria i en plàstics per l’UPC. Nivell basic d’incendis per Bombers, acreditat per la redacció de PAU local i expert en certificació professional de persones PRO (Acreditat per ENAC) en legalització d'activitats.

Actualment, membre de la junta de l’Associació de Tècnics Municipals de Catalunya (ATMC), de l’Associació de Tècnics de Protecció Civil de Catalunya (APTCC) i exsecretari del Col·legi d'enginyers tècnics industrials de Barcelona/ENGINYERS BCN, durant 8 anys. Membre de comissions com la TAAC (Taula d'accessibilitat d'activitats a Catalunya), de la FUE (Finestreta Única Empresarial) de la Generalitat (AOC-OGE) i ha estat president del Consell Assessor de la Comissió facilitadora de l’activitat econòmica de la Generalitat.

Formador i coordinador del Postgrau on line de legalització d'activitats, entre d’altres temes.

Enginyer municipal en Protecció Civil, seguretat i emergències entre d’altres funcions.

Professionalment realitza projectes d’APQ, incendis, activitats, residus i obres.

• Emmagatzematge de productes químics

• Legalització i tramitació d'activitats

Pla d'autoprotecció

• Seguretat amb incendis

• Accessibilitat