Seguretat Industrial del sector Químic

Jordi Artiga

Assessor en Seguretat Industrial del sector Químic

Enginyer tècnic químic. Màsters en qualitat a la industria i en plàstics per l’UPC. Nivell basic d’incendis per Bombers, acreditat per la redacció de PAU local i expert en certificació professional de persones PRO (Acreditat per ENAC) en legalització d'activitats.

Actualment, membre de la junta de l’Associació de Tècnics Municipals de Catalunya (ATMC), de l’Associació de Tècnics de Protecció Civil de Catalunya (APTCC) i exsecretari del Col·legi d'enginyers tècnics industrials de Barcelona/ENGINYERS BCN, durant 8 anys. Membre de comissions com la TAAC (Taula d'accessibilitat d'activitats a Catalunya), de la FUE (Finestreta Única Empresarial) de la Generalitat (AOC-OGE) i ha estat president del Consell Assessor de la Comissió facilitadora de l’activitat econòmica de la Generalitat.

Formador i coordinador del Postgrau on line de legalització d'activitats, entre d’altres temes.

Enginyer municipal en Protecció Civil, seguretat i emergències entre d’altres funcions.

Professionalment realitza projectes d’APQ, incendis, activitats, residus i obres.

• Emmagatzematge de productes químics

• Legalització i tramitació d'activitats

Pla d'autoprotecció

• Seguretat amb incendis

• Accessibilitat

07/07/2022 | Decret de desplegament de la Llei de Facilitació de l'Activitat Econòmica
19/04/2022 | Píndoles informatives d’activitats num.11: Recomanacions per assegurar el seu negoci respecte de possibles incendis
23/03/2022 | Píndoles informatives d’activitats num.10: La importància del tipus de nau o condicions d'edificació en un incendi
03/03/2022 | Nova instrucció que afecta les indústries catalogades d'accidents majors
10/02/2022 | Píndoles informatives d’activitats num.9: Com es calcula de forma aproximada el risc d'incendi (càrrega de foc) i que implica.
25/01/2022 | Píndoles informatives d’activitats num.8: Quines empreses cal que legalitzin el seu risc d'incendis i amb quina administració
11/01/2022 | Píndoles informatives d’activitats num.7: Que cal saber respecte la legalització d’incendis
20/12/2021 | Píndoles informatives d’activitats núm.6: El tràmit urbanístic d'una activitat.
26/11/2021 | Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball
23/11/2021 | Píndomes informatives d'activitats núm. 5: Quins tràmits hi ha a la llei 18/20 de facilitació
03/11/2021 | Píndoles informatives d'activitats núm. 4: Quins tràmits hi ha a la llei 20/09 d’activitats d’afectació ambiental
16/10/2021 | Píndoles informatives d'activitats núm. 3: Les diferents normes de referència en la legalització d’una activitat del sector químic, dels plàstics, etc.
30/09/2021 | Píndoles informatives d'activitats núm. 2: De qui depèn i a qui ens hem d’adreçar per legalitzar una activitat?
20/09/2021 | Píndoles informatives d’activitats núm. 1: Que cal saber, recomanacions, limitacions...
27/07/2021 | Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2020