Seguretat Industrial del sector Químic

Jordi Artiga

Assessor en Seguretat Industrial del sector Químic

Enginyer tècnic químic. Màsters en qualitat a la industria i en plàstics per l’UPC. Nivell basic d’incendis per Bombers, acreditat per la redacció de PAU local i expert en certificació professional de persones PRO (Acreditat per ENAC) en legalització d'activitats.

Actualment, Secretari del Col·legi d'enginyers tècnics industrials de Barcelona/ENGINYERS BCN i membre de la junta de l’Associació de Tècnics Municipals de Catalunya (ATMC) i de l’Associació de Tècnics de Protecció Civil de Catalunya (APTCC). Membre de comissions com la TAAC (Taula d'accessibilitat d'activitats a Catalunya), de la FUE (Finestreta Única Empresarial) de la Generalitat (AOC-OGE) i del Consell Assessor de la Comissió facilitadora de l’activitat econòmica de la Generalitat.

Formador i coordinador del Postgrau on line de legalització d'activitats, entre d’altres temes.

Enginyer municipal en Protecció Civil, seguretat i emergències.

Professionalment realitza projectes d’APQ, incendis, activitats i obres.

• Emmagatzematge de productes químics

• Legalització i tramitació d'activitats

Pla d'autoprotecció

• Seguretat amb incendis

• Accessibilitat