Reclamacions en Subministrament Elèctric

Josep Gayolà

Assessor en reclamacions en subministrament elèctric

Mestre Enginyer Tècnic Industrial a la Universitat Laboral de Tarragona (1966), Enginyer Tècnic en electricitat a l’Escola Industrial de Terrassa (1970), Tècnic de FECSA i ENDESA del 1970 el 1994 i autor del llibre TRAMPES DE LA LLUM de FECSA a ENDESA-ENEL.

• Orientació en la realització de tràmits, peticions, estudis, projectes i convenis per nous subministraments.

• Assessorament en la contractació d'ampliacions de potència.

• Informació sobre variants de xarxes existents.

• Gestió de grans projectes.

• Optimitzacions de costos.

• Noves escomeses.

• Reclamacions, facturació i qualsevol assumpte relacionat amb la seva empresa distribuïdora i comercialitzadora.