Responsabilitat mediambiental: garantia financera per activitats amb nivell de prioritat 3

Responsabilitat mediambiental: garantia financera per activitats amb nivell de prioritat 3

El passat 15 d’octubre es va publicar al BOE la Ordre TEC/1023/2019, de 10 d’octubre, per la qual s'estableix la data a partir de la qual serà exigible la constitució de la garantia financera obligatòria per a les activitats de l'annex III de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, classificades com nivell de prioritat 3, mitjançant Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny (modificada per l’Ordre APM/1040/2017, de 23 d’octubre).

 

Més informació