Reial Decret 535/2020 que regula el trasllat de residus a l’interior de l’Estat

Publicació del “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado"

El passat divendres 19 de juny s´ha publicat en el BOE el Real Decreto 535/2020 que regula el trasllat de residus a l’interior de l’Estat, per tant, entre comunitats, en substitució a l´anterior RD 180/2015. Podeu veure tot el text en aquest enllaç.

Aquesta normativa serà vigent el proper 1 de juliol de 2020. Tot i que hi ha un any perquè les CCAA adaptin aquest decret. Cal tenir en compte que aquesta normativa ateny al transport entre comunitats, per tant tot el que es traslladi dins de Catalunya, segueix amb la normativa actual, fins que des de l’ARC adaptin aquest RD, com a màxim el 1 de Juliol de 2021.

Com a principals modificacions destaquen:
 

S’exigeix que el operador del trasllat indiqui en els documents el destí final del residus, encara que sigui un centre de transferència.

• Tràmits amb NP: tot allò que està subjecte a NP entre comunitats, s’ha de comunicar el Document d’Identificació (DI), en cada trasllat, a la comunitat d’origen, complimentat amb els apartats del 1 al 9. Un cop comunicat, ja es pot lliurar el DI al transportista i seguir amb el trasllat. La Comunitat autònoma, un cop rebut el DI, remetrà a e-SIR el documents, i e-SIR ho enviarà a la Comunitat Autònoma de Destí i al gestor.

• Modificacions del DI: desapareix l’albarà. Cada empresa pot fer el seu, i diferenciar entre DI de trasllat subjecte a NP o DI no subjecte.

• Especifica amb mes detall la figura de l’operador de traslado: es manté el ordre de preferències per determinar qui es l’operador, però surt la figura del nou productor, pels casos de gestors que hagin transformat el residu, i per tant constin com a nou productors.

• Es modifiquen els continguts del Contrato de trasllado, pel que fa a la identificació del origen i les condicions d’acceptació del residu.

• Es crea el “Repositorio de traslados un espai virtual on s’arxiven les NP i els DI de tot l’estat i on podran consultar les autoritats el que els calgui.

• Limitacions dels emmagatzematges successius a dos*, sempre que tracti d’un transport subjecte a Notificació Prèvia (NP). Es a dir, en el cas de banals, LER 200301, residus perillosos, o residus no perillosos que van a eliminació, només es poder fer 2 trasllats entre centres de transferència.

• Gestió de residus municipals: contempla algunes diferències documentals, per simplicar la gestió municipal.

 
Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient | Marta Carmona | mediambient@cecot.org

Servei d'assessorament de la Cecot