L’ARC destinarà 11,4M€ a noves deixalleries, recuperació de sòls, reutilització de residus industrials i retirada d’amiant

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) destinarà 11,4M€ a diverses ajudes i subvencions adreçades a la implantació de deixalleries, projectes de prevenció i reciclatge de residus industrials, recuperació de sòls, i foment de l’economia circular dels residus. Així s’ha acordat en el Consell de Direcció de l’ARC que s’ha celebrat el 4 de març.

S’ha consignat un import de 2M€ per a la subvenció de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. L’objectiu d’aquesta subvenció, adreçada a empreses i agrupacions d’empreses, és reduir la generació de residus en els processos de fabricació.

D’altra banda, s’ha aprovat ampliar fins als 2,9M€ la dotació de l’ordre de subvenció destinada a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. L’objectiu d’aquestes subvencions és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta retirada s'efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

El Consell de Direcció de l’ARC també ha aprovat una aportació d’1M€ a la convocatòria conjunta amb l’Agència per a la Competitivitat a l’Empresa (ACCIÓ) per al foment R+D en economia circular i residus. Aquestes ajudes es van implementar arran del conveni signat el 2019 pels dos organismes en base a l’experiència del Programa Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental.

Us actualitzarem la informació en el moment que es publiquin les bases i convocatòries d’aquests ajuts.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient | Marta Carmona | mediambient@cecot.org
Servei d'assessorament de la Cecot