Finalització de la pròrroga de la vigència dels controls sectorials objecte de comprovació en les actuacions d’inspecció ambiental integrada

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha publicat una nota informativa en referència a la finalització de la pròrroga de la vigència dels controls sectorials objecte de comprovació a les actuacions d’Inspecció Ambiental Integrada, que es va concedir degut a la declaració de l’estat d’alarma per la gestió de crisi sanitària ocasionada per COVID19.
 

En aquesta es recorda que degut a la finalització de l’estat d’alarma el passat 21 de juny de 2020, el criteri general de pròrroga establert a la nota informativa de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, de 12 de maig de 2020, va finalitzar el 21 de setembre de 2020.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient | Marta Carmona | mediambient@cecot.org

Servei d'assessorament de la Cecot