Document guia sobre l’aplicació de la normativa de Responsabilitat mediambiental i fulletó divulgatiu

Arrel de les darreres novetats sobre la Llei de Responsabilitat Mediambiental (adjuntem enllaç a la nostra circular d'octubre) i per tal de facilitar l’aplicació de la normativa, el MITECO ha publicat un "Documento guía sobre la aplicación de la normativa de responsabilidad medioambiental en España".

El document resumeix els principals elements que constitueixen la normativa de responsabilitat mediambiental, el seu àmbit d’aplicació, les principals obligacions, la distribució de competències, etc.

Així mateix, recull un resum de totes les eines específiques dissenyades, anàlisi dels riscos mediambientals individuals i sectorials elaborats, documents guia i protocols aprovats, així com altres activitats portades a terme per la Direcció General de Biodiversitat i Qualitat Ambiental.

D’altra banda s’ha elaborat un fulletó divulgatiu, que recull d’una manera didàctica i resumida tota aquesta informació.

Aquests documents també estan disponibles a la secció de publicacions i documentació de la Direcció General de Biodiversitat i Qualitat Ambiental

ezembed