Convocatòria de subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental

Ahir 18 de juny s’ha publicat la RESOLUCIÓ TES/1387/2020, per la qual es convoquen les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l'any 2019.

Els ajuts tenen com a objecte el foment de la implantació/renovació de sistemes voluntaris de gestió ambiental d’acord amb el Reglament europeu EMAS.

L'import màxim de les subvencions a atorgar en aquesta convocatòria s'estableix en les quantitats següents:

1. Implantació d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb el Reglament EMAS, degudament verificat: 

• Activitats incloses a l'annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009): 5.000 euros.

• b) Activitats incloses a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre: 4.000 euros.

• c) Resta d'activitats: 2.000 euros.

2. Renovació del registre EMAS, d'acord amb l'article 6.1 del Reglament EMAS. 

• Activitats incloses a l'annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre: 1.200 euros.

• Activitats incloses a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre: 800 euros.

• Resta d'activitats: 500 euros.

Les actuacions objecte de subvenció han d'haver estat verificades o certificades des del dia següent al dia de tancament del termini de presentació de sol·licituds de l'anterior convocatòria (1 de juliol de 2019) fins al dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria vigent (18 de juliol de 2020).

El termini de presentació de les sol·licituds és des del 18 de juny fins al 18 de juliol de 2020, i les sol·licituds només es poden presentar telemàticament.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient | Marta Carmona | mediambient@cecot.org
Servei d'assessorament de la Cecot