Bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes en l'àmbit de residus

RESOLUCIÓ TES/3075/2020, de 26 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes en l'àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció, de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d'incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercer.

Objecte

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de l'execució de projectes en l'àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció, de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d'incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers.

Sol·licituds

El formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació prevista a la base 8, s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Tràmits del web de l'Agència de Residus de Catalunya  i del web de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i a la seva justificació s'han de presentar en el seu tràmit específic i, per tant, no es considerarà vàlida ni s'acceptarà documentació entrada com a "tramesa genèrica" en l'apartat Tràmits de la Generalitat.

No es pot presentar més d'una sol·licitud per projecte.

» Per descarregar-vos la Resolució, cliqueu aquí

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Medi Ambient | Marta Carmona | mediambient@cecot.org
Servei d'assessorament de la Cecot