Avantprojecte de la llei de prevenció i gestió de residus i d'ús eficient dels recursos

Avantprojecte de la llei de prevenció i gestió de residus i d'ús eficient dels recursos

Des de la Generalitat de Catalunya, i en particular l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), està treballant en la nova llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya.

El nou avantprojecte de llei haurà de treballar en la prevenció i, particularment, en la millora de les pautes de producció i consum, incloent aquelles estratègies més clàssiques, com l’ecodisseny o la simbiosi industrial, així com també d’altres com la desmaterialització, les tècniques de producte-servei, o d’altres orientades a reduir el consum de recursos i a mantenir en circulació els recursos consumits.

Més informació