Vista del objeto predeterminada. Clica para crear una nueva plantilla, ID del nudo: 8462, ID del objeto: 8361

Circulars

Circulars

Nombre Clase Sección
Documento Trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat: ús de la plataforma MITERD article 1
Documento Publicació del nous ajuts econòmics per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials article 1
Documento Convocatòria de subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental article 1
Documento Publicació 2021 de les eines per al càlcul d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) article 1
Documento Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’economia circular, específicament en l’àmbit de residus article 1
Documento  Nova línia Moves III ajudes compra vehicles elèctrics article 1
Documento Let’s clean up Europe! article 1
Documento L’ARC destinarà 11,4M€ a noves deixalleries, recuperació de sòls, reutilització de residus industrials i retirada d’amiant article 1
Documento Publicada la convocatòria per a l'execució de projectes en l'àmbit de residus article 1
Documento Novetats legals del 2021 en matèria de prevenció i gestió de residus article 1
Documento Tràmits periòdics ambientals del primer trimestre de l'any article 1
Documento Expressió d'interès per a projectes d'economia circular en l'àmbit de l'empresa. article 1
Documento Publicada la convocatòries per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular article 1
Documento Publicació del nous ajuts econòmics per a projectes de foment de l’economia circular article 1
Documento Bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes en l'àmbit de residus article 1