Medi Ambient i Economia Circular

Marta Carmona i Sònia Llorens

Assessores en medi ambient i economia circular

Marta Carmona | Assessora en Medi Ambient

Tècnica en medi ambient, Llicenciatura en Ciències Ambientals per la UniversitatAutònoma de Barcelona.
Formació en Seguretat en el treball, Higiene industrial, Ergonomia ipsicosociologia aplicada i Tècnic superior en prevenció de riscos laborals per l'Institut Madrileny de formació.

Sònia Llorens | Assessora en Economia Circular

Doctora en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) , la Universitat Jaume I (UJI) i la Universitat de Girona (UdG).  Màster en Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial (EMEI) per la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC).   Acumula 20 anys d’experiència en activitats de recerca, docència i execució de projectes i assessorament empresarial per a la competitivitat i resiliència del teixit industrial. Codirigeix un postgrau d’Economia Circular (UPC School) i dirigeix una càtedra universitària en Economia Circular (Tecnocampus-UPF), entre d’altres.

• Gestió en diversos vectors ambientals: residus, aigües, emissions a l’atmosfera i sòls.

• Gestió en matèria de llicències ambientals i sistemes de gestió ambientals.

• Normativa ambiental d’aplicació per a les empreses.

• Subvencions d’àmbit mediambientals.

• Economia Circular

23/12/2021 | Ajuts a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers PROGRAMA MOVES FLOTES
24/11/2021 | Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)
01/10/2021 | Convocatòria del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica  - MOVES III
22/07/2021 | Estudiants en pràctiques del Màster Oficial Universitari en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social de la UAB
10/06/2021 | Trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat: ús de la plataforma MITERD
04/06/2021 | Publicació del nous ajuts econòmics per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials
24/05/2021 | Convocatòria de subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental
03/04/2021 | Publicació 2021 de les eines per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)
23/04/2021 | Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’economia circular, específicament en l’àmbit de residus
12/04/2021 | Nova línia Moves III ajudes compra vehicles elèctrics
11/03/2021 | Let’s clean up Europe!
05/03/2021 | L’ARC destinarà 11,4M€ a noves deixalleries, recuperació de sòls, reutilització de residus industrials i retirada d’amiant
11/02/2021 | Publicada la convocatòria per a l'execució de projectes en l'àmbit de residus
08/02/2021 | Novetats legals del 2021 en matèria de prevenció i gestió de residus
08/02/2021 | Tràmits periòdics ambientals del primer trimestre de l’any
01/02/2021 | Expressió d'interès per a projectes d'economia circular en l'àmbit de l'empresa
23/12/2020 | Publicada la convocatòries per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular
15/12/2020 | Publicació del nous ajuts econòmics per a projectes de foment de l’economia circular
02/12/2020 | Bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes en l'àmbit de residus
30/09/2020 | Finalització de la pròrroga de la vigència dels controls sectorials objecte de comprovació en les actuacions d’inspecció ambiental integrada
18/09/2020 | Convocatòria del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II)
15/07/2020 | Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’economia circular
10/07/2020 | Es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador
22/06/2020 | Reial Decret 535/2020 que regula el trasllat de residus a l’interior de l’Estat
19/06/2020 | Convocatòria de subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental
17/06/2020 | Pla Moves 2020 | Ajuts per a fomentar la mobilitat sostenible
03/06/2020 | Nous ajuts econòmics per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge
06/05/2020 | Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic
16/04/2020 | Ajuts econòmics per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge
04/02/2020 | Tràmits periòdics ambientals del primer trimestre de l'any
29/01/2020 | Instruccions tècniques en matèria d’emissions a l’atmosfera
» Circulars 2019