Medi Ambient i Economia Circular

Marta Carmona

Assessora en medi ambient i economia circular

Tècnica en medi ambient, Llicenciatura en Ciències Ambientals per la UniversitatAutònoma de Barcelona.
Formació en Seguretat en el treball, Higiene industrial, Ergonomia ipsicosociologia aplicada i Tècnic superior en prevenció de riscos laborals per l'Institut Madrileny de formació.

• Gestió en diversos vectors ambientals: residus, aigües, emissions a l’atmosfera i sòls.

• Gestió en matèria de llicències ambientals i sistemes de gestió ambientals.

• Normativa ambiental d’aplicació per a les empreses.

• Subvencions d’àmbit mediambientals.

30/09/2020 | Finalització de la pròrroga de la vigència dels controls sectorials objecte de comprovació en les actuacions d’inspecció ambiental integrada
18/09/2020 | Convocatòria del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II)
15/07/2020 | Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’economia circular
10/07/2020 | Es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador
22/06/2020 | Reial Decret 535/2020 que regula el trasllat de residus a l’interior de l’Estat
19/06/2020 | Convocatòria de subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental
17/06/2020 | Pla Moves 2020 | Ajuts per a fomentar la mobilitat sostenible
03/06/2020 | Nous ajuts econòmics per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge
06/05/2020 | Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic
16/04/2020 | Ajuts econòmics per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge
04/02/2020 | Tràmits periòdics ambientals del primer trimestre de l'any
29/01/2020 | Instruccions tècniques en matèria d’emissions a l’atmosfera
03/12/2019 | Document guia sobre l'aplicació de la normativa de Responsabilitat mediambiental i fulletó divulgatiu
30/10/2019 | Avantprojecte de la llei de prevenció i gestió de residus i d'us eficient dels recursos
29/10/2019 | Responsabilitat mediambiental: garantia financera per activitats amb nivell de prioritat 3