Ajuts i Subvencions I+ D+ i

Narcís Casteis

Assessor en Ajuts i Subvencions I+ D+ i de la Cecot

C.E.O. de l'empresa Sismefi, Màster en direcció d'empreses Universitat Politècnica de Girona, Direcció financera EADA, Màster en banca i finances Universitat Pompeu Fabra, Programa de direcció general a I.E.S.E.

• Assessorar sobre els  possibles beneficis fiscals i financers respecte a la I+D o la IT de l’empresa industrial.

• Informar i assessorar d’ajudes per l'automatització de nous processos industrials.

• Assessorament en sol·licituds d’ajudes per la compra de nous actius productius.

• Informar i assessorar sobre ajudes i subvencions per a nous projectes de Recerca i Desenvolupament (R+D).

• Assessorament per la reducció de la càrrega fiscal de projectes d’R+D i d'IT via AENOR.

• Assessorament sobre justificacions de projectes amb resolució en ferm i amb un venciment proper a la seva entrega.

• Informació de Finançament Públic (préstecs participatius) per ampliació, internacionalització o creixement empresarial.

• Identificar els possibles ajuts / subvencions d’empreses Catalanes amb filials a la resta d’Espanya (diferent Comunitat Autònoma) per Inversió Industrial, ampliació productiva o R+D.