Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 11030, ID de l'objecte: 11001

Circulars

Circulars

Nom Classe Secció
Document Celebració de reunions d’òrgans col·legiats, juntes i assemblees per videoconferència i adopció d’acords per escrit i sense sessió article 1
Document Proposició de Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (Pendent... article 1