Mercantil i Civil

Anna Santaulària

Assessora Mercantil i Civil

Des d'aquesta àrea t'oferim:

Contractes civils de tot tipus.
Contractes mercantils de tot tipus.
Contractes sobre immobles.
Reclamacions d’impagats i de compliment d’obligacions.
Concursos de creditors.
Entitats sense afany de lucre: Associacions i Fundacions.
Constitució de societats civils i mercantils.- Dissolució de societats civils i mercantils.
Augments i reduccions de capital.
Modificacions estatutàries.
Fusions, escissions, transformacions i modificacions estructurals.
Contractes i processos d’inversió.
Compravenda de companyies i unitats productives.
Acords parasocials.
Conflictes entre socis.

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, estudis d’analista econòmic financer i d’especialista en dret de Societari acreditats pel Col·legi de Registradors Mercantils. Experiència en l’àmbit de la contractació civil i mercantil, tot tipus d’operacions societàries i relatives a entitats sense afany de lucre, associacions i fundacions. La seva activitat professional s’ha especialitzat en els acords i processos d’inversió en companyies, compravenda d’aquestes i d’unitats productives, assessorament als òrgans de gestió de diverses entitats, especialment com a Secretaria en el consell d’administració de companyies del sector farmacèutic, conflictes entre socis i l’assessorament en el desenvolupament i contractació de companyies i projectes de component tecnològic.