Els nostres escandalls de costos estan ben calculats? 10 preguntes a fer-se per estar segurs

Si els escandalls de costos no estan correctament calculats, els nostres preus de venda estan errats. I això pot suposar que perdem operacions per ser no competitius per un error en excés, o bé, que perdem rendibilitat o, fins i tot, no arribem a cobrir els mínims per assegurar la continuïtat de l'activitat per un error en defecte.

Però, com podem saber que els nostres escandalls de costos poden ser incorrectes?

1) Fa menys d'un any que hem recalculat els escandalls?
Si fa més d'un any que no hem calculat els nostres escandalls, estan desfasats. Si fa més de 2 anys ja no són correctes.

2) Tenim clar quins són els costos directes i els tenim ben mesurats?
Si no ho tenim clar la construcció de l'escandall, segurament és incorrecta.
Si no podeu explicar-vos com estan mesurats, és fonamental que ho esbrineu.

3) Estem imputant un % de costos indirectes?
Si ho estem fent, els nostres escandalls són incorrectes per calcular preus de venda.
No ens interessa la imputació de costos indirectes, sinó la generació de marge per absorbir els costos indirectes.

4) Calculem preus de venda únicament basant-se en els escandalls de cost?
Error. Si ho fem només en base dels escandalls, estem cometent un greu error, perquè els escandalls participen en el càlcul de preus de venda, però no són l'únic factor per al càlcul.

5) No fem servir escandalls per calcular els preus de vendes?
Error si no els feu servir. Si no s'utilitzen escandalls, no tindrem clar fins on podrem ajustar els preus de venda

6) Tenim clar com determinar el cost de l'hora dels nostres treballs?
Si aquest càlcul no es defineix correctament, directament l'escandall és incorrecte

7) Comparem l'escandall de costos teòric amb l'escandall de costos real?
Si no ho comparem, és impossible estar segurs de la precisió de l'escandall teòric

8) Coneixem la productivitat dels nostres processos per incloure'ls en el càlcul dels escandalls?
Si no el coneixem, els nostres escandalls estan incomplets i per tant, incorrectes.

9) Tenim clar quins són els consums i preus de materials que hem d'incloure en l'escandall?
Si no estem segurs dels mètodes per obtenir consums i valorar-los, és un problema greu.

10) Coneixem el llindar de rendibilitat o punt mort de la nostra activitat?
Si no el coneixem, és impossible que puguem determinar els marges mínims per aplicar als escandalls.

En aquests temps tan complicats, hem de mesurar econòmicament amb major precisió la nostra activitat empresarial. Si no ho fem, estarem encara més exposats a la inclemència del moment que vivim.

Si necessiteu assessorament i orientació per a resoldre dubtes sobre els vostres escandalls de costos podeu contactar al nostre assessor expert Sebastià Garcia.

Assessorament en Gestió Econòmica, Costos, Marges i Rendibilitat | Sebastià Garcia | controlmarges_compres@cecot.org
Serveis destacats