Comunicat ATC: La valoració dels béns immobles en l’ITPAJD i l’ISD a partir de l’1.1.2022

Us informem que l’Agència Tributària de Catalunya ha actualitzat a la seu electrònica la informació referent a la valoració dels béns immobles a Catalunya, en relació amb els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) i sobre successions i donacions (ISD).
 
Sobre la valoració dels béns immobles en l’ITPAJD i l’ISD a partir de l’1.1.2022, podeu, també, consultar aquesta notícia, disponible a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

Per dubtes relatius a les valoracions immobiliàries us enllacem l'apartat de preguntes freqüents de l'Agència Tributària

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org
Serveis destacats