Campanya de l’AEAT referent a l’ús privat de vehicles de societats

En els darrers dies, algunes empreses estan rebent cartes de l’Agència Tributària informant que tenen coneixement dels vehicles que les societats tenen en propietat i dels que disposa mitjançant contractes de leasing o de renting, per advertir-les de les conseqüències tributàries que té la cessió de l’ús de vehicles als treballadors de les empreses per al seu us particular, que no és altra que la consideració com a rendiment del treball en espècie d’aquest ús en la nòmina del treballador.

Recordem que el valor de la retribució en espècie serà el 20% del cost d’adquisició (vehicles de propietat) o del valor de mercat com si fos nou (vehicles en rènting o leasing), incloses despeses i tributs, com l’IVA.

Si ens trobem en casos d’utilització mixta del vehicle, per a finalitats de l’empresa i per finalitats particulars de l’empleat, aquesta retribució en espècie haurà de ser proporcional a la disponibilitat del vehicle per a finalitats particulars.

Encara que la carta manifesta que és una simple comunicació informativa que no s’ha de contestar, no deixa de ser una advertència de cara a possibles actuacions de control tributari posteriors.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org
Serveis destacats