S'ha aprovat un decret llei de mesures urgents en l'àmbit tributari i financer per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna

Us informem que s'ha publicat en el DOGC el DECRET LLEI 4/2022, de mesures urgents en l'àmbit tributari i financer, inclou tres articles i dues disposicions finals, i s'ha publicat en el DOGC.

Es congelen les tarifes de l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i no s’aplica, per tant, l’increment que estava previst, per llei, aquest any
S’incrementa el tipus de gravamen sobre la producció d’energia elèctrica de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient
Es facilita l’accés al finançament a les pimes i autònoms del sector agrari, agroalimentari, forestal i de la pesca i l’aqüicultura

Decret llei 4/2022, de mesures urgents en l’àmbit tributari i financer, adoptades amb l’objectiu de pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna. En l’àmbit tributari, les mesures afecten l’impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient i la taxa de la pesca fresca. En l’àmbit de les mesures financeres, s’incrementa l’import del fons de garantia de la Generalitat a favor de l’Institut Català de Finances (ICF) per facilitar l’accés al finançament per a petites i mitjanes empreses i autònoms del sector agrari, agroalimentari, forestal i de la pesca i l’aqüicultura. 

Pel que fa a les mesures tributàries, en el cas de l’impost del CO2, es mantenen les tarifes aplicades en el primer any de l’impost (abonat l’any 2021) i no s’incrementaran, tal com preveia la llei.

En el cas de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, el tipus de gravamen sobre l’activitat de producció i emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica s’augmenta un 33% i s’estableix, amb caràcter general en el 0,00665 euros per kWh/h. Els ingressos de més que se’n derivin es destinaran íntegrament a actuacions en matèria de transició energètica. Davant la constatació de la dependència en energies fòssils que ha evidenciat la guerra a Ucraïna, aquesta mesura s’ha aprovat amb la finalitat de donar un nou impuls a les energies renovables arreu del territori, accelerar els projectes de transició energètica i aconseguir que el consum elèctric a Catalunya sigui del 50% de fonts d’energia renovable en el 2030 i del 100% l’any 2050, tal com preveu la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

Impost sobre les emissions de CO₂  dels vehicles de tracció mecànica

D’acord amb l’article 44 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, l’any 2021 es preveia una baixada del llindar d’emissions a partir del qual s’hauria d’aplicar l’impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica. Estava previst passar dels 120 g/km a 95 g/km en el cas dels turismes i les motocicletes i de 160 g/km a 140 g/km en les furgonetes, la qual cosa es traduïa en un increment de la quota. A més, també s’incrementaven els tipus de gravamen marginals corresponents a cada tram de base liquidable. Ara, amb l’aprovació d’aquest nou Decret llei, les tarifes aplicables per al 2020 (que es van liquidar el 2021), es mantindran per a l’exercici actual, meritat a 31 de desembre de l’any passat i que es liquidarà entre l’1 i el 20 de novembre d’enguany. Per tant, les tarifes en vigor amb aquest Decret seran les següents:

1. a) Vehicles de la categoria M1 i de les categories L3e, L4e, L5e i L7e (turismes i motocicletes)

Emissions oficials de diòxid de carboni

 Tipus marginal (€/g CO2/km)

 Fins a 120 g/km

 0

 Més de 120 g/km i fins a 140 g/km

 0,55

 Més de 140 g/km i fins a 160 g/km

 0,65

 Més de 160 g/km i fins a 200 g/km

 0,80

 Més de 200 g/km

 1,10

1. b) Vehicles de la categoria N1 (furgonetes)

Emissions oficials de diòxid de carboni

 Tipus marginal (€/g CO₂/km)

 Fins a 160 g/km

 0

 Més de 160 g/km

 0,30

Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

La finalitat és aconseguir una major implantació en el territori d’aquest tipus  d’energies, ja que només representen el 19,1% de la producció d’energia elèctrica a Catalunya.

Així, amb aquest Decret llei, es modifica la Llei 5/2020, del 29 d’abril, pel qual es crea l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient i incrementa el tipus de gravamen en el cas d’activitats de producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica. El Departament d’Acció Climàtica destinarà tots els recursos que se n’obtinguin íntegrament a incrementar notablement el nombre de parcs fotovoltaics en edificis i infraestructures de titularitat pública, ajuts a la connexió a la xarxa de gas de les plantes de biogàs i a completar el desplegament de l’energètica pública.

D’acord amb el text del Decret, els tipus de gravamen queden fixats de la manera següent:

“1. En el cas d'activitats de producció, emmagatzematge o transformació d'energia elèctrica, el tipus de gravamen és de:

1.a) 0,00665 euros per kWh, amb caràcter general.

1.b) 0,00133 euros per kWh, en el cas que l'activitat sigui efectuada per instal·lacions de cicle combinat.”

Una garantia de fins a 39 milions d’euros per a l’ICF

Finalment, en l’àmbit de les mesures financeres, s’autoritza el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a signar un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia de com a màxim 39 milions d’euros. L’objectiu és atorgar préstecs per al finançament de pimes i autònoms de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura de Catalunya.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Financer i Fiscal | Enric Rius i Xavier López | financer@cecot.org | fiscal@cecot.org