El Butlletí Oficial de l'Estat del 28 de desembre publica el Reial Decret-Llei 18/2019

Us informem que el Butlletí Oficial de l'Estat del dissabte 28 de desembre publica el Reial Decret-Llei 18/2019, de 27 de desembre, pel que s'adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social, entre les que destaquem:

  • Es prorroga un any més els límits de mòduls en l'IRPF i del règim simplificat en l'IVA.
  • Es prorroga pel 2.020 l'aplicació de l'Impost sobre el Patrimoni de les Persones Físiques.
  • S'aproven els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que es fixen en funció de l'any de la ponència en que es van establir, en base al següent quadre: