Tramitador Electrònic de Recursos Especials en Matèria de Contractació

Us informem que el Tribunal Català de Contractació del Sector Públic ha ideat una nova eina informàtica anomenada Tramitador Electrònic de Recursos Especials en Matèria de Contractació (TREC).

Es tracta d’un sistema complet de tramitació electrònica del procediment de presentació del recurs especial en matèria de contractació, de la seva gestió i de la seva resolució.

Per què serveix el Tramitador Electrònic?

Quan no estem conformes amb la tramitació o el resultat de certes licitacions, hem d'interposar un recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractació del Sector Públic, perquè resolgui i doni resposta al nostre problema.

És un tràmit molt tècnic que exigeix el compliment d’una sèrie de requisits i que inicia un procediment administratiu davant el Tribunal Català de Contractació del Sector Públic.

Avantatges del Tramitador Electrònic:

Entre els seus avantatges, destaca que facilita la presentació de documentació i la comunicació entre el reclamant, els interessats, l’administració i el Tribunal. Per exemple, una empresa que hagi participat en la licitació, però no hagi presentat el recurs, podrà saber quines al·legacions s’han presentat i en com s’està tramitat el recurs. Una altra millora és que la comunicació de la resolució del Tribunal al reclamant i a l’administració serà immediata, el que facilitarà la posada en marxa del contracte.

És una eina que cal conèixer i per això el Tribunal Català de Contractació del Sector Públic ha organitzat una sessió que tindrà lloc el 31 de maig de 2021 a les 9:30 hores en format virtual per Zoom.

Inscriu-te

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Contractació Administrativa | José Luis Martínez | contractacioadministrativa@cecot.org