Butlletí de Licitacions Públiques - 29/01/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 29/01/2021

ARTS GRÀFIQUES

Avui no hi ha licitacions del sector

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament d'Esterri d'Àneu

Renovació de l'enllumenat públic d'Esterri d'Àneu Data de publicació:  29/01/2021 11:11h Termini de presentació d'ofertes: 18/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 83.975,11 € sense IVA

Ajuntament d'Ulldecona

Contracte d'obres per a l'execució del projecte de «Restauració i consolidació d'estructures històriques i mesures de protecció i posada en valor del Castell d'Ulldecona» Esmenat en data:  29/01/2021 08:40h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 267.158,11 € sense IVA

Ajuntament de Canet d'Adri

PAVIMENTACIO DEL CAMI DE BIERT, FASE I, II, III Data de publicació:  29/01/2021 15:40h Termini de presentació d'ofertes: 26/02/2021 23:50h Pressupost de licitació: 119.406,84 € sense IVA

Ajuntament de Polinyà

OBRES D'AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL Data de publicació:  29/01/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 18/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 160.574,85 € sense IVA

Ajuntament de Sant Gregori

CONSTRUCCIO 12 HABITATGES PROTECCIO OFICIAL SECTOR CAN SERRA, 2a FASE - EMPRESA SERVEIS MUNICIPALS DE SANT GREGORI SA Data de publicació:  29/01/2021 14:25h Termini de presentació d'ofertes: 08/03/2021 22:00h Pressupost de licitació: 1.232.099,27 € sense IVA

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

REPARACIÓ ESLLAVISSADA PUJADA DE SANT ANTONI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES Data de publicació:  29/01/2021 14:00h Pressupost de licitació: 153.449,24 € sense IVA

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Obres del projecte executiu d'ordenació per a la millora de l'accessibilitat del carrer Bruc, amb mesures de contractació socialment responsable Esmenat en data:  29/01/2021 11:17h Termini de presentació d'ofertes: 04/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 371.718,94 € sense IVA

Ajuntament de Tossa de Mar

Obres d'impulsió i dipòsit d'aigua regenerada Esmenat en data:  29/01/2021 15:30h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 15:00h Pressupost de licitació: 220.792,43 € sense IVA

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

609.2021.001_ OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA NOVA ESCOMESA ELÈCTRICA PRINCIPAL I COMPLEMENTARIA SOS PEL NOU EDIFICI CASAL D'ENTITATS I CENTRE DE SERVEI SOCIALS PORTA TRINITAT AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. Data de publicació:  29/01/2021 09:37h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 68.558,02 € sense IVA

Consell Comarcal del Gironès

Construcció d'un vas a l'equipament de les piscines municipals de Celrà Esmenat en data:  29/01/2021 11:25h Termini de presentació d'ofertes: 11/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 174.619,62 € sense IVA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Consolidació estructural sota andana Can Serra Data de publicació:  29/01/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 52.821,4 € sense IVA

Substitució mòduls prefabricats de les Cotxeres del Triangle Ferroviari. Data de publicació:  29/01/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 49.781 € sense IVA 

Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona

SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I LA DIRECCIÓ D'OBRES DE LA REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES I DE LA COBERTA DE L'EDIFICI DE LA SEU DE LA FUNDACIÓ TEATRE LLIURE - TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA A MONTJUÏC (ANTIC PALAU DE L'AGRICULTURA) Data de publicació:  29/01/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 14.530 € sense IVA 

Ajuntament de Colomers

Rehabilitació i Adequació del cementiri municipal en el Terme de Colomers Data de publicació:  30/01/2021 00:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 00:00h Pressupost de licitació: 41.278,86 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Viladecans

CONTRACTACIÓ DE LA DOCÈNCIA DE L'ACCIÓ FORMATIVA D'INFORMÀTICA EN EL MARC DEL PROGRAMA METROPOLITÀ DE SUPORT A LES POLITIQUES SOCIALS MUNICIPALS 2020-2023, LÍNIA DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ, DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Data de publicació:  29/01/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 03/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 5.880 € sense IVA

CONTRACTACIÓ DE LA DOCÈNCIA DEL MF0075_SEGURETAT I SALUT (50H) CORRESPONENT AL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SEAG0110_SERVEIS PER AL CONTROL DE PLAGUES (NIVELL 2) EN EL MARC DEL FOAP 2020 I DEL PROJECTE SINGULARS Data de publicació:  29/01/2021 12:10h Termini de presentació d'ofertes: 04/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 5.328 € sense IVA 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

contractació del subministrament i ús de llicències de programari de Microsoft Data de publicació:  29/01/2021 14:35h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 15.090,9 € sense IVA 

Ajuntament de Salou

Expedient 326/2021 Contractació del subministrament de 40 ordinadors portàtils personals nous per a l'Ajuntament de Salou Data de publicació:  29/01/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 37.190,08 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Ampliació Infraestructura BigData i Teletreball (LOT 3: Sistemes Operatius) Data de publicació:  29/01/2021 09:50h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 480.000 € sense IVA 

Universitat de Barcelona

2021/4 Subministrament d'una llicència de programari d'enquestes i integració de dades experimentals per a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona Esmenat en data:  29/01/2021 13:59h Termini de presentació d'ofertes: 05/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 5.800 € sense IVA 

JARDINERIA

Avui no hi ha licitacions del sector

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de la Garriga

neteja de les dependències municipals Esmenat en data:  29/01/2021 10:10h Termini de presentació d'ofertes: 16/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 867.553,94 € sense IVA 

Diputació de Barcelona

Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient del Centre de Prevenció i Intervenció en drogodependències (SPOTT) de la Diputació de Barcelona, ubicat al carrer Sant Honorat, 5 de Barcelona, reservat a centres especials de treball d'iniciativa social i a empreses d'inserció. Data de publicació:  29/01/2021 11:27h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Servei de desratització i desinsectació dels equipaments, infraestructures i instal·lacions del centre IRTA Mas Bové Esmenat en data:  29/01/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 32.000 € sense IVA

Departament d'Educació

Servei de neteja de l'Institut Esteve Terradas i Illa Data de publicació:  30/01/2021 10:20h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 95.029,86 € sense IVA  

METALL

Ajuntament de Badalona

CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT NORMATIU, PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS ANTIINTRUSIÓ I INCENDIS I CONNEXIÓ A CENTRAL RECEPTORA D' ALARMES DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE BADALONA Esmenat en data:  29/01/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/02/2021 13:30h Pressupost de licitació: 176.925 € sense IVA 

Ajuntament de Castelldefels

Servei de manteniment normatiu, preventiu i correctiu urgent de les instal·lacions d'alarmes d'intrusió i d'incendis i de les instal·lacions de protecció contra incendi dels edificis municipals de l'Ajuntament de Castelldefels Data de publicació:  29/01/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 237.733,2 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Manteniment de sistemes de protecció contra incendis en els edificis municipals de Sant Adrià de Besòs Esmenat en data:  29/01/2021 15:05h Termini de presentació d'ofertes: 09/02/2021 18:45h Pressupost de licitació: 33.618,3 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Desamiantat i desballestament de 42 trens Esmenat en data:  29/01/2021 07:35h 

Procornellà

EXP 2020-44 CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS DEL CLIMA DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES I DE LA RESTA DE DEPENDÈNCIES I DE LA RESTA DE DEPENDÈNCIES GESTIONADES PER PROCORNELLA, AMB CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE VINCULADES AMB CONDICIONS LABORALS I SOCIALS, AMB L'INNOVACIÓ I AMB LA QUALITAT DEL SERVEI Data de publicació:  29/01/2021 11:10h Termini de presentació d'ofertes: 19/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 191.400 € sense IVA

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

N803/U633/2019/000030 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS PER AL CONTROL DE LA MOBILITAT URBANA, COFINANÇAT AL 50% PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU PLURIREGIONAL D'ESPANYA FEDER 2014-2020 Data de publicació:  29/01/2021 14:28h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 763.193,69 € sense IVA 

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Lloguer càmeres de fred per a la conservació dels queviures destinats a l'alimentació dels interns dels centres penitenciaris de Catalunya Data de publicació:  29/01/2021 09:20h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 55.000 € sense IVA  

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Departament de Territori i Sostenibilitat

PTOP-2021-95. Assistència tècnica als actes institucionals i lloguer, substitució i reparació d'equips audiovisuals del Departament de Territori i Sostenibilitat. Data de publicació:  29/01/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 34.600 € sense IVA 

QUÍMIC

Àrea Metropolitana de Barcelona

Subministrament del material de protecció contra la COVID 19.(Exp. 902561/20) Esmenat en data:  29/01/2021 15:57h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 127.580,8 € sense IVA 

TÈXTIL

Avui no hi ha licitacions del sector

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org